• Öğrenci Kulüpleri yaşamın provasıdır: Kulüpler içindeki etkinlik­lerde öğrenci sosyal ilişki kurmayı, yeteneklerini kullanmayı ve farklı yeteneklerini kullanmayı ve farklı yeteneklerini keşfetmeyi, emeğe saygı duymayı, yapılan her işin önemli olduğunu kavrar.
  • Öğrenci kulüpleri, öğrencilerin benlik gelişimini olumlu yönde et­kiler: Kulüpler sayesinde öğrenciler kişilikleri içindeki küçük par­çaları fark ederler. Öğrenciler ortaya bir ürün koymanın verdiği hazla kendine ve başkalarına güvenmenin mutluluğunu duyarlar.
  • Kulüpler, öğrencilerin karar verme ve iş birliği içinde çalışabilme becerilerini geliştirir.
  • Kulüpler, öğrencilerin teorik dersler dışında not kaygısı olmaksı­zın enerjilerini olumlu yönde kullanabilmelerini sağlar.
  • Kulüpler, meslek provasıdır. Öğrenciler gelecekte yapabilecekleri meslekleri deneme şansı yakalarlar.
  • Kulüpler, öğrencilere boş zamanlarını etkin değerlendirme fırsatı sağlar.
  • Kulüpler, öğrencilere planlı çalışma alışkanlığı kazandırır.
  • Kulüpler sayesinde öğrenciler, yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilmeyi öğrenir.
  • Kulüp çalışmalarında öğrenciler, kendini ifade edebilme ve baş­kalarını ikna edebilme becerilerini geliştirirler. Böylece öğrenciler, görüşlerini başkalarına etkili biçimde anlatabilmeyi öğrenirler.
  • Kulüp çalışmalarında öğrenciler, farklı görüş, anlayış ve çalışmala­rı hoşgörü ile karşılamayı öğrenir, hatalı olduklarında bunu kabul edebilme becerisini kazanır.
  • Kulüp çalışmalarında öğrenciler, grupça verilen görevleri tamam­lamak için istekli çalışabilme ve içinde bulunduğu gruba karşı so­rumluluk duyma becerilerini geliştirirler.