Neden Kulüp Faaliyetleri

Özel Aliye Boydak Koleji eğitim ve öğretim programında ders dışı etkinlikler (kulüp çalışmaları, okul sonrası programı ve okul takımları çalışmaları) akademik çalışmalar kadar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmaların amacı, öğrencilerimizi yaşadığı çevre ve dünya ile barışık olmaları için sosyal kişiler olarak yetiştirmektir.

Öğrencilerin topluma, özellikle toplumdaki daha az avantajlı kişilere karşı sorumluluk ve duyarlılık bilinci geliştirmelerini hem de kendi potansiyellerine ulaşabilmeleri için kendi yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini istiyoruz.

Kulüp çalışmaları, okul sonrası programı ve okul takımları çalışmalarının temel felsefesi şu varsayımlara dayanmaktadır: 

  • Eğitim sadece derslik ve sınav salonlarıyla sınırlı değildir, bunlar dışında da devam eder.
  • Eğitim evrensel olmalı ve öğrencide dil, din, ırk ve sınıf farklılıklarından kaynaklanan engelleri aşacak tutum ve değerleri yansıtmalıdır.
  • Toplumsal bir hizmette bulunmak kişinin zihinsel ve akademik gelişimine katkıda bulunur.

Kulüpler ve Okul Sonrası Etkinlikler

Okul sonrası ve kulüp etkinlikleri adı altında yürütülen ders dışı etkinlikler, Özel Aliye Boydak Koleji ve Kılıçaslan Spor Kulübü işbirliği ile yürütülen çalışmalardır. Etkinlikler planlanırken öğrencilerimizin, sosyal, kültürel ve sportif gereksinimleri gözönünde bulundurulur, kendi yeteneklerini bilen ve geliştiren, özgüvenli, baskalarının haklarına saygılı ve toplumla uyumlu birer birey olmaları amaçlanır. Öğrencilerimiz başarılı olduklarında coşkularını yaşamaya ve başkalarının başarılarını da takdir etmeye teşvik edilirler.

Kulüp Etkinlikleri - Bütün öğrencilerimiz, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden oluşan kulüp etkinliklerine katılırlar. Öğrencilerimiz diledikleri etkinliklere katılabilirler. 

Öğrencilerimizi, spor ve kültür ağırlıklı okul sonrası etkinliklerine katılmalari için teşvik ederiz. Bu etkinlikler aşağıdaki biçimde uygulanır:

  • Takım Çalışmaları: Öğrencilerimizin belirli bir alandaki yeteneklerini daha da geliştirebilmek amacıyla yapılan çalışmalardır. Okul takımlarındaki öğrenciler, okulumuzu temsil etme şansına da sahiptir. Bale, halk oyunları satranç, koro, piyano, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, yüzme, atletizm ve futbol bu etkinliklerden bazılarıdır.
  • Diğer sportif ve kültürel Çalışmalar: Bu etkinliklerde, takım çalışmalarına katılamayan öğrencilerimize, benzer sportif ve kültürel çalışmalar yapma olanağı sağlanır.